Kruis, Opstanding, Hemelvaart en Wederkomst

Melodie: 
In het kruis zal 'k eeuwig roemen, GK lied 91
Auteur van de tekst: 
Hugo de Vries
Bijbelversen: 
Acts 1:1-21 (ESV) Read...
Tekst: 

1. In het kruis zal ‘k eeuwig roemen
En geen wet zal mij verdoemen.
Christus droeg de vloek voor mij.
Christus is voor mij gestorven,
heeft Gena voor mij verworven.
‘k Ben van dood en zonde vrij.

2. Ja, de dood is overwonnen
’t nieuwe leven is begonnen.
Hij is waarlijk opgestaan.
Met Hem zal ik eeuwig leven,
In Zijn heerlijkheid verheven.
Hij is ons reeds voorgegaan.

3. Door Zijn Geest wil Hij ons leiden,
Kracht voor lijden, Kracht voor strijden
in dit aardse tranendal.
In het einde zal ‘k met velen
in Zijn overwinning delen
als Hij wederkomen zal.