Diep ben ik hiervan overtuigd (drievoudig zuchten in Romeinen 8)

Melodie: 
Psalm 138
Auteur van de tekst: 
Klaas van Hoek
Bijbelversen: 
Romans 8:18 - 28:0 (ESV) Read...
Tekst: 

1
Diep ben ik hiervan overtuigd:
de Geest getuigt / dat al het lijden
van deze tijd geheel en al
verdwijnen zal; / God komt bevrijden.
Al wat vergaat en zinloos schijnt -
luister verschijnt, / hoop voor Gods kinderen.
Hoe ook de schepping zucht in nood,
geen leed of dood / zal haar nog hind’ren.

2
Ook wij, die als een onderpand
uit Jezus' hand / de Geest ontvingen,
wij zuchten en verlangen naar
verlossing waar / wij nu van zingen.
Ons sterfelijk bestaan verdwijnt!
Die hoop beschijnt / al Gods getrouwen.
Ook als ons oog dit nog niet ziet,
klinkt er een lied / om vol te houden.

3
Als zwakheid hier ons leven stoort,
ons bidden smoort, / wij spraakloos worden,
dan helpt de Geest, pleit ongehoord,
zucht zonder woord, / neemt onze horden
naar God, die ons doorgrondt en redt;
ja, dit gebed / vormt onze hoede.
Wie van God houden, weten vast:
hoe groot de last, / het keert ten goede!