Hoop

Melodie: 
GK 119
Auteur van de tekst: 
Hugo de Vries
Bijbelversen: 
1 Thessalonians 4:13 - 5:11 (ESV) Read...
Tekst: 

1.
Op Hem is mijn vertrouwen,
op Hem is al mijn hoop.
In vreugde en in rouwen,
in heel mijn levensloop.
In blijdschap, en in zorgen,
zelfs in het donkerst dal
verwacht ik steeds de morgen
dat Hij hier komen zal.

2.
Nog is hier ’t al gebroken,
nog is er spijt, en pijn.
Maar als Hij heeft gesproken
zal ‘t heel geworden zijn.
Geen oorlog meer, maar vrede.
Geen ziekte meer, geen dood.
De satan overwonnen,
dan wenkt het morgenrood.

3.
Dan komt de dag der dagen:
de wereldkerk vergaard
en eeuwig welbehagen
voor heel Gods kinderschaar.
Bevrijd van alle zonden,
bevrijd van schuld, door Hem,
klinkt lof uit onze monden
in ’t nieuw Jeruzalem.