Lied in de nacht

Melodie: 
ELB (1999) Gz. 132 / GKb (2006) Gz. 99: "U zij de glorie"
Auteur van de tekst: 
Klaas van Hoek
Tekst: 

1
Heer in de hemel,
kom mij met uw kracht te hulp!
Ik voel in mijn hoofd zo'n nevel,
ik kruip in mijn schulp.
Kom mij alstublieft bevrijden
van de last en vrees
die ik op de gekste tijden
voel in mijn hart en geest.
Heer aller krachten,
wees mij met uw hulp nabij!
Ban de negatieve machten,
maak mij waarlijk vrij.

2
Vader van Jezus,
die mij uit genade zocht,
ik weet dat uw Zoon, mijn Christus,
met zijn bloed mij kocht.
Hij kent al mijn zonden, wonden,
hoort mijn zelfverwijt,
weet waarin ik ben gebonden,
snak naar geborgenheid.
Geest van hierboven,
breng mijn geest en lijf tot rust,
dat ik volhoud te geloven:
'k blijf in U gerust.

3
Jezus, mijn herder,
draag ook mij, dit zwakke schaap.
Als ik soms niet weet hoe'k verder
moet, als ik niet slaap,
laat de duisternis verdwijnen
die mij dan benauwt.
Laat uw licht weer volop schijnen,
U die toch van mij houdt?!
Heer aller dingen,
kom, vernieuw mijn leven weer!
Dat ik weer vrijuit kan zingen:
U zij alle eer!